Türk halkının terör ve kaynağı konusunda algısı ne ?

karamanolay.com
 
   
 

   Türk halkının terör ve terörün kaynağı konusunda 7 den yetmişe algısı ve tesbitleri neler...